Zwrot podręczników

 

....................................................................................

Uczniowie i rodzice!

Zwrot podręczników

1.Uczeń zwraca podręczniki zgodnie z harmonogramem.

2.Podręczniki mają być wyczyszczone z różnych notatek osobistych, wszystkie zapisy prywatne powinny być usunięte. Jednym słowem podręcznik ma być czysty i zadbany.

3. Uczeń przekazuje podręczniki w reklamówce z opisem: imię , nazwisko ucznia, klasa i wykaz zwracanych podręczników. Obowiązuje zwrot całego kompletu.

4. Uczeń zwracający podręczniki powinien być wyposażony w rękawiczki jednorazowe i mieć zakrytą twarz i nos maseczką.

5. Zwrotu podręczników dokonuje się przy wejściu do szkoły od strony sali gimnastycznej i boiska zgodnie z harmonogramem.

6. W przypadku stwierdzenia zniszczenia podręcznika rodzic zobowiązany jest odkupić nowy egzemplarz.

7. Uczeń ma obowiązek zwrócić podręczniki w wyznaczonym czasie, a rodziców proszę o dopilnowanie tego obowiązku.

Harmonogram zwrotu podręczników:

19.06.2020 r. 

Godz.   8.00 – 9.00 – 1a

Godz. 9.00- 10.00 - 1b

Godz. 10.00 – 11.00 - 2a

Godz. 11.00 -  12.00 - 2b

Godz. 12.00 –  13.00 - 3a

Godz.  13.00 -  14.00 – 3b

22.06.2020 r.

Godz. 8.00 – 9.00 – kl. 4a

Godz. 9.00 – 10.00 - kl. 5a

Godz. 10.00 – 11.00 - kl. 5b

Godz. 11.00 – 12.00 – kl. 5c

Godz. 12.00 – 13.00 – kl. 8a

Godz. 13.00 – 14.00 – kl. 8b

23.06.2020 r.

Godz. 8.00 – 9.00 - kl. 6a

Godz. 9.00 – 10.00 - kl. 6b

Godz. 10.00 - 11.00 – kl. 6c

Godz. 11.00 – 12.00 – kl. 7a

Godz. 12.00 – 13.00 – kl. 7b

 

....................................................................................