Zielona pracownia

 

W naszym Eko Ogrodzie zawsze jest zielono i można oglądać dary przyrody. W zielonej pracowni odbywają się lekcje przyrody, biologii, geografii i fizyki dla uczniów od klasy czwartej do ósmej. W poznawaniu świata pomaga wyposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny. Wiele pomocy do biologii, geografii i fizyki pozyskaliśm z projektu Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse. Tak bogate wyposażenie pracowni zachęca uczniów do rozwijania swoich zainteresowań poprzez wykonywanie obserwacji mikroskopowych, doświadczeń i eksperymentów na dodatkowych zajęciach i pomaga też uczniom o mniejszych możliwościach zrozumieć nauki przyrodnicze. Chętnie odwiedzają naszą pracownię rodzice i młodsi uczniowie.