Zapisy do przedszkola

 

--------------------------------

Lista kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych
do oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie
na rok szkolny 2020/2021

l.p.

Nazwisko i imię

Wynik kwalifikacji

1.   

Barnach Jan

+przyjęty

2.   

Wlazło Amelia

+przyjęty

3.   

Wnuk Wiktor

+przyjęty

4.   

Zawadzka Radochna

+przyjęty

Będzin, dnia 24.04.2020 r.

--------------------------------

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 do oddziału przedszkolnego
 w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie na rok szkolny 2020/2021

l.p.

Nazwisko i imię

Wynik kwalifikacji

1.   

Barnach Jan

+ zakwalifikowany

2.   

Wlazło Amelia

+ zakwalifikowany

3.   

Wnuk Wiktor

+ zakwalifikowany

4.   

Zawadzka  Radochna

+ zakwalifikowany

  

Będzin, dnia 10.04.2020 r.

--------------------------------

INFORMACJA 7.04.2020 r.

Zmiana zasad przyjmowania dzieci do przedszkola miejskiego
 lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
(kliknij)

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (*.doc kliknij)

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (*.pdf kliknij)

--------------------------------

Zmiana zasad przyjmowania wniosków o przyjęcie do przedszkola miejskiego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
16.03.2020 r.

Wnioski o przyjęcie dziecka do prowadzonego przez miasto Będzin przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmowane będą do 27 marca br., tj ustalonego wcześniej terminu. Ze względu na sytuację zagrożenia epidemią wirusa Covid-19 rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów dostarczenia wniosków:

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Urzędu Miejskiego w Będzinie w zakładce Edukacja/Przedszkola, link: (http://www.bedzin.pl/strona-884-przedszkola.html).

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki w zamkniętych kopertach. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

-------------------------------------

Dokumenty do pobrania (kliknij w wybrany punkt, aby pobrać dokument w formacie PDF):

 

1.  Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

2.  Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2020/2021

3.  Zasady rekrutacji do prowadzonych przez miasto Będzin przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

4.  Nabór do prowadzonych przez miasto przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

5.  Oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej

6.  Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub szkoły z oddziałem przedszkolnym

7.  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

8.  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

9.  Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego 2020/2021

 

....................................................................................