Zapisy do klas pierwszych

 

 

....................................................................................

Lista kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych
do klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie
w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok 2020/2021

l.p.

Nazwisko i imię

Wynik kwalifikacji

1. 

Gros Franciszek

+ przyjęty

2. 

Hajkiewicz Oliwia

+ przyjęty

3. 

Makola Emilia

+ przyjęty

4. 

Malczyk Oskar

+ przyjęty

5. 

Pawełczyk Wiktor

- nieprzyjęty

6. 

Surowiec Nadia

+ przyjęty

7. 

Szydło Maja

+ przyjęty

8. 

Wlazło Emilia

+ przyjęty

9. 

Wróblewski Emil

+ przyjęty

10.  

Żero Amelia

+ przyjęty

 Będzin, 24 kwietnia 2020 r.

....................................................................................

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2020/2021

l.p.

Nazwisko i imię

Wynik kwalifikacji

1.   

Gros Franciszek

+ zakwalifikowany

2.   

Hajkiewicz Oliwia

+ zakwalifikowany

3.   

Makola Emilia

+ zakwalifikowany

4.   

Malczyk Oskar

+ zakwalifikowany

5.   

Pawełczyk Wiktor

+ zakwalifikowany

6.   

Surowiec Nadia

+ zakwalifikowany

7.   

Szydło Maja

+ zakwalifikowany

8.   

Wlazło Emilia

+ zakwalifikowany

9.   

Wróblewski Emil

+ zakwalifikowany

10.    

Żero Amelia

+ zakwalifikowany

 

 

Będzin, 10 kwiecień 2020 r.

....................................................................................

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej w szkole podstawowej (*.pdf kliknij)

....................................................................................

Zmiana zasad przyjmowania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I prowadzonej przez miasto Będzin szkoły podstawowej, organizującej rekrutację na wolne miejsca, przyjmowane będą do 27 marca br., tj ustalonego wcześniej terminu. Ze względu na sytuację zagrożenia epidemią wirusa Covid-19 rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów dostarczenia wniosków:

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Urzędu Miejskiego w Będzinie w zakładce Edukacja/Szkoły podstawowe, link: (http://www.bedzin.pl/strona-880-zapisy do_klas_pierwszych_szkol.html)

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki w zamkniętych kopertach. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo. Zasady powyższe dotyczą również zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły obwodowej.

....................................................................................

Dokumenty do pobrania:

1. Zasady przyjęć do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Będzin na rok szkolny 2020/2021 (PDF)

2. Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej - formularz (PDF)

 

....................................................................................