Zapisy do klas pierwszych

 

....................................................................................

Zmiana zasad przyjmowania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I prowadzonej przez miasto Będzin szkoły podstawowej, organizującej rekrutację na wolne miejsca, przyjmowane będą do 27 marca br., tj ustalonego wcześniej terminu. Ze względu na sytuację zagrożenia epidemią wirusa Covid-19 rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów dostarczenia wniosków:

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Urzędu Miejskiego w Będzinie w zakładce Edukacja/Szkoły podstawowe, link: (http://www.bedzin.pl/strona-880-zapisy do_klas_pierwszych_szkol.html)

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki w zamkniętych kopertach. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo. Zasady powyższe dotyczą również zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły obwodowej.

....................................................................................

Dokumenty do pobrania:

1. Zasady przyjęć do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Będzin na rok szkolny 2020/2021 (PDF)

2. Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej - formularz (PDF)

 

....................................................................................