UNICEF

 

    W ramach akcji Adopcja na odległość w bieżącym roku szkolnym, opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu zorganizują wycieczkę do Muzeum Misyjnego, które znajduje się Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach Panewnikach. W wycieczce wezmą udział przedstawiciele każdej z klas. Ponadto w naszej szkole gościł będzie misjonarz, które opiekuje się adoptowanymi przez naszą szkołę dziećmi.

......................................................................................

Pomóż dzieciom w Syrii przetrwać zimę

       W listopadzie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie edukacyjnym UNICEF „ Pomóż dzieciom w Syrii przetrwać zimę”.  Projekt składał się z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu we wszystkich klasach odbyły się pogadanki na temat sytuacji dzieci w Syrii, w kraju, który od wielu lat boryka się z wojną.  Drugim etapem projektu była zbiórka funduszy na rzecz syryjskich dzieci, za które UNICEF zakupi ciepłe koce, buty, kurtki. Z zebranych środków UNICEF zapewnia dzieciom dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej oraz ogrzewanie w szkolnych klasach , w których dzieci mogą  schronić się przed zimnem i choć przez chwilę czuć się bezpiecznie.  Uczniowie zebrali środki dla dzieci w Syrii malując sobie twarze za 5 złotych, a jeśli ktoś nie chciał pomalować sobie buzi to mógł wesprzeć akcję wrzucając do puszki 2 złote. Zainteresowanie było bardzo duże, zwłaszcza wśród uczniów klas młodszych. Na konto UNICEF przekazaliśmy 409,00 złotych.

       Wszystkim uczniom i ich rodzicom dyrekcja i grono pedagogiczne naszej szkoły składa serdeczne podziękowania za udział w projekcie „Pomóż dzieciom w Syrii przetrwać zimę”.

malowanie twarzy uczestnicy zabawyuczennica pomalowana jako biedronka

......................................................................................

Klub Szkół UNICEF

       12 września br. nasza szkoła przystąpiła do Klubu Szkół UNICEF. Opiekunem klubu, który będzie utrzymywał stały kontakt z UNICEF jest nasza szkolna pani pedagog. 
Celem Klubu jest: 

• edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata,

• budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości,

• zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF w ramach organizowanych projektów,

• propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej.

W naszej szkole na szkolnym korytarzu znajduje się kącik UNICEF, w którym zamieszczane i aktualizowane co dwa miesiące są informacje o bieżącej działalności UNICEF. Raz
w roku nasza szkoła będzie brała udział w akcji skierowanej do szkół należących do klubu.