Informcje dotyczące
 Covid - 19

....................................................................................

Telefon zaufania dla rodziców i dzieci z będzińskich placówek oświatowych

....................................................................................

Masz problem? - Zadzwoń, ktoś czeka by Tobie pomóc!!!

Masz Problem? Czujesz  smutek, złość, bezsilność. Jesteś ofiarą przemocy fizycznej lub psychicznej, a wstydzisz się o tym powiedzieć w szkole, do Twojej dyspozycji oddajemy bezpłatne nr telefonów, gdzie specjaliści porozmawiają z Tobą i doradzą co w Twojej konkretnej sytuacji można zrobić. Jeśli chcesz podczas rozmowy zachowasz całkowitą anonimowość. Pamiętaj także o tym, że przemoc to nie tylko bicie, kopanie itp. Przemocą jest także wyzywanie, wyśmiewanie, poniżanie itp. Pamiętajcie o tym, że nie jesteście własnością rodziców. Jesteście młodymi ludźmi, którzy oczekują szacunku i godnego traktowania przez dorosłych.

Czasem ludzie dorośli nie zdają sobie z tego sprawy albo po prostu zapominają, że Wy też jesteście ludźmi, że czujecie
i bardzo łatwo jest Was skrzywdzić. Wszystkie dzieci
i młodzież do 18 roku życia mają prawo do:

Wypowiedzi własnego zdania w ważnych dla nich sprawach, w których dorośli powinni ich wysłuchać,

Życia bez przemocy i poniżania,

Ochrony przed złym traktowaniem i krzywdzeniem psychicznym i fizycznym,

Miłości, wychowywania przez oboje rodziców, także, gdy rodzice nie mieszkają razem,

Nauki , wypoczynku i pełnej opieki medycznej,

Aby wszystkie sprawy w sądach i urzędach, dotyczące dzieci, uwzględniały najpierw ich dobro, a potem interesy dorosłych,

Życia i prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego
i umysłowego,

Prawa dziecka, Wasze prawa powinny być przestrzegane
w domu, w szkole, na ulicy – wszędzie, a jeśli nie są, dzwońcie, pomożemy Wam!!!

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
32 266 03 87

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 32 267 81 08

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116 111

Rzecznik Praw Dziecka
22 583 66 00  
0 800 12 12 12
rpd@brpd.gov.pl

Infolinia Rzecznika Praw Dziecka  0 800 767676

Kryzysowy Telefon Zaufania
116 123

Telefon Zaufania Katowice 0 800 222 315

Telefon Zaufania Niebieska Linia 0 801 120 002

Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy Seksualnej
22 878 11 12

Służby Ratownicze 112

Policja 997

Od 9 kwietnia 2020 roku funkcjonuje w naszym mieście Telefon Zaufania

508 795 959

533 325 741

Telefon przeznaczony jest dla rodziców i dzieci z będzińskich placówek oświatowych, potrzebujących wsparcia w tym trudnym dla wszystkich okresie pandemii i izolacji.

Telefon Zaufania jest dostępny wg następującego harmonogramu:

Poniedziałek, środa , czwartek
17.00-20.00

Wtorek  9.00-12.00

Piątek 12.00-15.00

Szczera rozmowa z drugą osobą może znacznie zmniejszyć poziom stresu! Zapraszamy!

JEDNYM TELEFONEM MOŻESZ ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE, NIE BÓJ SIĘ DZWOŃ !!!