Pedagog - mgr Iwona Tomczyk-Król

 
Godziny pracy:

Poniedziałek: 9:00 - 11:00
Wtorek:  9:00 - 12:30
              16:30 - 18:00 praca w terenie
Środa: 7:00 - 12:30
           16:30 - 18:30 konsultacje dla rodziców
Czwartek: 7:00 - 11:00
Piątek: 9:00 - 12:30

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Niebieska Karta - link do pobrania


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kampania "POSTAW NA RODZINĘ"

Jednym z wielu zadań nas, osób dorosłych, pełniących rolę  rodziców, dziadków, nauczycieli, opiekunów jest socjalizacja dzieci, które naśladując nasze postępowanie uczą się życia. Z przykrością stwierdzić należy, że my dorośli nie potrafimy wywiązywać się z tego obowiązku. Często nasze postępowanie jest niezgodne z tym, co usiłujemy tłumaczyć dzieciom. To co robimy, różni się znacznie od tego co mówimy do naszych pociech, a dziecko uczy się przecież głównie poprzez naśladownictwo. Do tego dochodzi fakt, iż przyszło nam żyć w  czasach ogromnego pośpiechu, w którym nie zawsze mamy czas okazywać naszym dzieciom tyle uczucia ile one same by chciały. Pośpiech w szkole, w domu, tysiące dodatkowych obo-wiązków nałożonych na dziecko, niejednokrotnie powoduje u naszych milusińskich  problemy emocjonalne, a co za nimi idzie zaburzenia zachowania. Dziecko chce zwrócić na siebie uwagę, niekoniecznie w sposób którego my dorośli życzylibyśmy sobie. Czasem niegrzeczne zachowanie dziecka jest wołaniem o pomoc.  Dzieci nie potrafią same sobie poradzić z negatywnymi emocjami i stają się bardziej agresywne albo wycofane w kontaktach społecznych, może doprowadzić do różnych form niedostosowania społecznego oraz, poważnych problemów emocjonalnych. Pedagog w szkole jest rzecznikiem praw ucznia oraz koordy-natorem wszystkich działań podejmowanych w celu niesienia mu pomocy. Pedagog jest specjalistą w dziedzinie wychowania, rozwią-zywania problemów z jakimi boryka się dziecko i jego rodzice.  Pedagog  prowadzi na terenie szkoły różne form zajęć indywidualnych i grupowych. Służy on  swoją pomocą dorosłym opiekunom dzieci, którzy nie potrafią poradzić sobie z problemami wychowawczymi w  domu. 

Nie należy wstydzić się korzystać z pomocy pedagoga. Ważne jest przecież dobro dziecka. Dbajmy razem o prawidłowy rozwój psychofizyczny i społeczny naszych dzieci, a będą one szczęśliwe. Zapewnijmy im poczucie  bezpieczeństwa i możliwość optymalnego rozwoju przez naukę, zaba-wę oraz realizację ich marzeń. Wspólnie wzmacniajmy ich poczucie własnej warto-ści, a będziemy spokojni o ich przyszłość oraz dumni z ich efektów w nauce.

Szanowny Rodzicu/ Opiekunie !!!

 Do pedagoga szkolnego możesz zwrócić się w przypadku  gdy:

Ř  Niepokoi Cię zachowanie dziecka.

Ř  Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich  relacjach z nim.

Ř  Masz pytanie dotyczące wyników w nauce dzieckai j ego funkcjonowania w szkole

Ř  Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.

Ř Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.

Ř Szukasz pomocy w  trudnych  sytuacjach życiowych.

  Drogi Uczniu!!!

  Zapraszam Cię do swojego gabinetu gdy:

Ř Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

Ř  Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

Ř Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

Ř Masz problem i nie wiesz jak go           rozwiązać.

Ř  Chciałbyś z kimś porozmawiać.

Ř Chciałbyś pomóc innym, a nie wiesz w jaki sposób (może zainteresuje Cię wolontariat ?).

Ř Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

   Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.  

    Pamiętaj!!!

Ř Pedagog wysłucha Cię życzliwie i z uwagą.

Ř  Zapewni dyskrecję i anonimowość.

Ř  Pomoże znaleźć  wyjście z trudnej  sytuacji.