"Owoce w szkole"

Program UE „Owoce w szkole”

Nasza szkoła zakwalifikowała się do programu „Owoce w szkole”.

W programie uczestniczyć będą dzieci klas I–V. Program trwa cały rok szkolny. W programie bierze udział 210 uczniów.

Cele programu:

  • trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie,
  • podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania,
  • propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach.

Realizacja w/w celów ma przeciwdziałać wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych w wieku szkolnym, wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne, spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.

Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcje składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Dzieciom udostępniane są jabłka, gruszki, truskawki, marchew, rzodkiewki, słodka papryka, soki owocowe, warzywne lub owocowo – warzywne. Owoce i warzywa udostępniane są  w ciągu 10 dowolnie wybranych tygodni w ra-mach danego semestru.

Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE 75% oraz środków pochodzących z budżetu krajowego 25%. Program obsługiwany jest przez Oddziały Terenowe ARR.

W ramach programu nauczyciele przeprowadzą działania edukacyjne  dotyczące zdrowego odżywiania, przeprowadzone zostaną dwa zajęcia w semestrze o tematyce przyrodniczej i zdrowotnej. Zorganizowany będzie konkurs plastyczny „Dbaj o swoje zdrowie.”

Nad realizacją programu czuwać będą panie. Beata Białas – Skóra i p. Katarzyna Gerlecka.