Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły: Jadwiga Janusz-Sender
Vice dyrektor szkoły: Agnieszka Szaran

 

Biblioteka  

Maria Mróz

Biologia        Regina Włosowicz - Marzec
Chemia        Mirosława Sabała - Podgórska

    Doradztwo zawodowe

Renata Kaczmarczyk

Edukacja wczesnoszkolna     Danuta Siwek

Edukacja wczesnoszkolna   

  Iwona Szpat

Edukacja wczesnoszkolna   

  Renata Drożdż

Edukacja wczesnoszkolna   

  Katarzyna Gerlecka

Edukacja wczesnoszkolna   

  Magdalena Swarlik

Edukacja wczesnoszkolna   

  Marlena Wawer

Edukacja wczesnoszkolna   

  Patrycja Haja-Stasiak

Geografia           Agnieszka Tokarska

Historia    

  Anita Palimąka

   Informatyka           Monika Tokaj - Wtorek

Język angielski   

 Agnieszka Cadrzyńska

Język angielski         Julia Danell

Język angielski   

  Mirosława Sabała-Podgórska

Język niemiecki         Ewa Matysek

Język polski

  Alina Kipińska

Język polski

  Agnieszka Kłosonoga-Łój

Język polski        Elżbieta Malinowska-Gulińska

Matematyka

  Anna Michalska

Matematyka        Izabela Balińska - Lech

Muzyka

  Jolanta Szewczyk-Kwitkowska

Nauczyciel specjalista   

  Katarzyna Wójciak

Nauczyciel specjalista          Magdalena Rzepka
Asystent nauczyciela          Marzena Wolska

Nauczyciel wspierający   

  Monika Grzywna-Wołoszyn

Nauczyciel wspierający   

  Agata Armatys

Nauczyciel wspierający   

  Anita Dziarmaga-Kwiecień

Nauczyciel wspierający   

  Beata Białas-Skóra

Nauczyciel wspierający   

  Aneta Poczęty

Nauczyciel wspierający          Agnieszka Rebeta

Nauczyciel wspierający   

  Ewa Smarzyńska-Sliupkas

Nauczyciel wspierający   

  Aleksandra Budzowska

Nauczyciel wspierający          Anna Bielecka
Nauczyciel wspierający         Ewa Adamska - Bijak
Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych       Agnieszka Dyszy
Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych       Radosław Migas

Logopeda   

  Iwona Tomczyk-Król

Logopeda          Anita Dziarmaga - Kwiecień
Logopeda          Dagmara Cyplińska - Góral

Pedagog   

  Iwona Tomczyk-Król

Pomoc nauczyciela w o. przedszkolnym       Marta Witkowska

Plastyka   

  Piotr Kulasiewicz

Przyroda   

  Aldona Kaczmarska

Psycholog   

  Magdalena Gajda

Rehabilitant   

  Ewa Wójcik

Religia   

  ks. Daniel Bunia

Religia          Tomasz Mistur

Świetlica szkolna   

  Barbara Chmera

Świetlica szkolna   

  Dorota Matyszczyk

Świetlica szkolna          Sylwia Urban
Technika           Małgorzata Bogacz

Wychowanie fizyczne   

  Tomasz Sobieniecki

Wychowanie fizyczne   

  Jarosław Stacha

Wychowanie fizyczne          Ada Strzemińska

Wychowawca przedszkolny

  Paulina Korcz

Wychowawca przedszkolny

  Justyna Ziętek-Smoczyńska

Wychowawca przedszkolny

  Joanna Wyparło

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawstwa

 

Wychowawcy klas rok szkolny 2017/2018

1a – p. Katarzyna Gerlecka,
       p. Monika Grzywna - Wołoszyn

1b – p. Patrycja Haja - Stasiak

2a – p. Danuta Siwek,
       p. Anita Poczęty

3a – p. Renata Drożdż,
       p. Ewa Smarzyńska - Sliupkas

3b – p. Magdalena Swarlik

3c – p. Iwona Szpat

4a – p. Mirosława Sabała – Podgórska

4b – p. Anita Palimąka

4c – p. Jarosław Stacha

5a – p. Beata Białas - Skóra

5b – p. Aldona Kaczmarska

6a – p. Agata Armatys

6b – p. Alina Kipińska

7a – p. Anita Dziarmaga - Kwiecień

7b – p. Anna Michalska

 

Oddziały przedszkolne:

Maluchy – p. Marlena Wawer,
               p. Paulina Korcz

Starszaki – p. Joanna Wyparło,
                p. Justyna Ziętek – Smoczyńska