Dla Rodziców

 

 

....................................................................................

 

Wpłaty na rzecz RADY RODZICÓW

Wpłaty na rzecz RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie
można dokonywać na konto Rady Rodziców:

Getin Noble Bank S.A. 11 1560 1010 0000 9010 0024 2044

....................................................................................

 

Zebrania z rodzicami  

W środę 12 września 2018r. o godz. 16:30 odbędą się zebrania z rodzicami.

 

....................................................................................

Referaty, artykuły i prezentacje

 

 

....................................................................................

APEL TWOJEGO DZIECKA>>

....................................................................................

....................................................................................

Obiady w stołówce

    Od 4 września czynna będzie stołówka. Koszt obiadu wynosi 3,50 zł. Odpłatność za obiady:

Szkoła kl. I-VIII: 24x3,50 = 84 zł

Oddziały przedszkolne -  dni żywieniowe, koszt:

- śniadanie 1,60 zł,
- obiad 3,50 zł,
- podwieczorek 1,40 zł

 Wpłaty można dokonywać wyłącznie na konto szkoły:

ING Bank Śląski 46 1050 1227 1000 0023 0093 3534

Wpłat należy dokonywać do 10-tego dnia każdego miesiąca i bezwzględnie przestrzegać tego terminu.

Uczniowie, którzy chcą skorzystać z obiadu od 4 września proszeni są o zgłoszenie tego u wychowawcy.

Dzieci w oddziałach przedszkolnych będą żywione od 4 września 2018 r.

....................................................................................

Opłaty za pobyt w oddziale przedszkolnym

    Opłaty za pobyt w oddziale przedszkolnym również należy dokonywać na wskazane konto szkoły

ING Bank Śląski 66 1050 1227 1000 0023 0114 9775

Informacje dotyczące wysokości opłaty w oddziale przedszkolnym należy uzyskać w sekretariacie szkoły lub u intendenta.

Dzieci bawiące się w zerówce

....................................................................................