"Cała Polska Czyta Dzieciom"

......................................................................................

Cała Polska Czyta Dzieciom

W ramach Ogólnopolskiej Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” w dniach od 6 do 31 maja trwała zbiórka książek do Filii Domu Dziecka. Zebrano wiele ciekawych książek. Wszystkim darczyńcom dziękujemy.

......................................................................................

Huraaa! Posadziliśmy drzewko!

Dnia 8 maja z panią dyrektor i panią wicedyrektor w alejce bajkowych drzew przed naszą szkołą zasadziliśmy już siódme drzewko. Drzewka sadzimy w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” i nadajemy im imiona bohaterów bajkowych. W tym roku zwyciężył Muminek, a autorką tej propozycji była Małgorzata Skonieczny z klasy III b.

Dyrekcja szkoły sadzi drzewko Drzewko Muminek
Uczniowie biorący udział w konkursie

......................................................................................