Regulamin czytelni

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

3.  W czytelni należy zachować ciszę i porządek.

4. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można korzystać tylko na miejscu.

5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni.

6.  Książki ze zbioru podręcznego podaje bibliotekarz.

7. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki oddaje się bibliotekarzowi.

8.  Jednorazowo można korzystać z dwóch książek.

9. Kopiowanie map, rysunków itp. dozwolone jest po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

10. Przed opuszczeniem czytelni czasopisma, książki i programy edukacyjne odnosi się na miejsce.

......................................................................................