Regulamin Centrum Multimedialnego

Korzystanie z Centrum Multimedialnego odbywa się w godzinach pracy biblioteki  szkolnej.

1.  Komputery w Centrum Multimedialnym przeznaczone są do celów edukacyjnych.

2.  Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych oraz Internetu.

3.  Z komputera można korzystać jedynie za zgodą i pod opieką bibliotekarza.

4.  Uczniowie klas młodszych mogą korzystać z komputera  tylko pod opieką  bibliotekarza lub innego nauczyciela.

5.  Przy komputerze można pracować, gdy w bibliotece nie odbywają się inne zajęcia.

6.  Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.

7.  Korzystając ze stanowisk komputerowych nie można używać  przenośnych  kart pamięci przyniesionych z zewnątrz.

8.  Internet służy do celów edukacyjnych. Uczeń zobowiązany jest znać dokładną tematykę poszukiwanych zagadnień (poprawną pisownię fachowych terminów, adres internetowy).

9.  Praca przy komputerze powinna przebiegać zgodnie z zasadami informatyki (przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, kolejność wykonywanych czynności).

10. Po zakończonej pracy, wyłączamy program  i komputer zgodnie z zasadami obsługi.

......................................................................................