Serdecznie zapraszamy!
Szkolna biblioteka jest czynna
w godzinach:

Poniedziałek: 8:00 - 14:00
Wtorek: 8:00 - 14:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 14:00
Piątek: 8:00 - 13:00

......................................................................................

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

    Program ten służy rozwijaniu zainteresowań uczniów przez promocje i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. Do szkolnej biblioteki zostaną zakupione nowości wydawnicze promujące czytelnictwo wśród dzieci. W zakupach uwzględnione zostały potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Szkoła prowadzi wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Organizacja pracy bibliotek dostosowana będzie do potrzeb dzieci.

Planowane jest zorganizowanie w ramach tego programu:

1.wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów,

2.spotkania z rodzicami uwzględniającego wpływ czytelnictwa na rozwój dziecka

3. realizacja projektu edukacyjnego z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej

Dzięki takiemu programowi biblioteka szkolna będzie miejscem sprzyjającym rozwojowi zainteresowań i uzdolnień czytelniczych dzieci, bogatym w zróżnicowane źródła informacji o współczesnym świecie, jego ciekawostkach z różnych dziedzin życia.......................................................................................

Do szkolnej biblioteki zakupiono książki z rzadowego programu „Książki naszych marzeń”

Wystawa zakupionych książek Zakupione książki leżą ułożone na półce bibliotecznejUczniowie wraz z panią bibliotekarką czytają książki Uczniowie wraz z panią bibliotekarką czytają książki

 

......................................................................................

Drodzy Rodzice!

Wszyscy chcemy aby nasze dziecko było mądre, dobrze wychowane i dobrze się uczyło.

Jak to osiągnąć? Teoria i praktyka pedagogiczna podpowiada, że niezbędnym elementem dobrego wychowania jest książka – czytanie od najwcześniejszego okresu życia dziecka.

    Bezsporna jest rola domu rodzinnego w inicjacji czytelniczej. Rodzice są łącznikami między dzieckiem a książką.

Rozróżniamy kilka faz rozwoju dziecka:

 -  niemowlęctwo – pierwszy rok życia, kiedy dziecko bawi się książką i interesują je proste ilustracje

- wiek poniemowlęcy – od 1–3 lat. Uwagę dziecka przyciągają proste teksty – czytane i opowiadane.

- wiek przedszkolny - od 3-5 lat.  W tym czasie ważny jest dla dziecka świat fantazji. Widoczne jest duże zainteresowanie baśniami i legendami. Dzieci interesuje poezja. Ważną rolę pełnią ilustracje.

- młodszy wiek szkolny - od 7 – 12/13 lat. Dziecko nabywa i doskonali umiejętność samodzielnego czytania i rozumienia tekstu. Pośrednik (rodzic) traci na znaczeniu. Ważną rolę zaczyna odgrywać środowisko rówieśnicze. Dzieci interesują zwierzęta, opowieści o życiu kolegów, później przygodowe, podróżnicze także fantastyczne, historyczne.

„Kochajcie książkę. Ona ułatwi wam życie, po przyjacielsku pomoże zorientować w pstrej i burzliwej  gmatwaninie myśli, uczuć, zdarzeń. Ona uskrzydla rozum i serce uczuciem miłości do świata, do człowieka” – M. Gorki.

Ważną dla rozwoju systemu wartości i kształtowania pojęć moralnych jest baśń – jej tajemniczy świat. Dzięki niej dziecko odkrywa pojęcie dobra i zła, winy i kary oraz zadośćuczynienia i nagrody. Baśnie rozwijają wyobraźnię, umiejętności opowiadania i twórczość plastyczną. Do znanych baśni Andersena, czy  Braci Grimm dodajmy czytanie polskich baśni Kraszewskiego, Porazińskiej, Januszewskiej, Szelburg – Zarembiny.

Oprócz wartości wspólnych wszystkim baśniom, zawierają one specyficzne dla danego narodu pierwiastki kulturowe, jak język, historia. W miarę dorastania kształtują się bardziej złożone formy poznania – myślenie przyczynowo- skutkowe, krytycyzm, twórcza wyobraźnia.

Ważnym aspektem rozwoju dziecka jest rozwój emocjonalny i społeczny. Spełnia ona rolę kontaktu z literaturą piękną, baśnią, poezją itd. Uczy rozumieć znaczenie np. książki kucharskiej czy telefonicznej. Uczy sięgać po encyklopedię, czasopismo i inne nośniki. Książka pokazuje środowisko społeczne – normy i postawy. Książka daje możliwość oceny postawy w oparciu o już ukształtowany system wartości. W ten sposób następuje rozwój osobowości dziecka.

Zalety czytania książek:

1/ Pomoc w rozwoju słownictwa. Nauka wyrażania myśli.

2/ Rozwój myślenia, dostarczanie pojęć myślowych i nowych idei.

3/ Pobudzanie fantazji, wyobraźni.

4/ Dostarczanie wiedzy o innych krajach, o przyrodzie, technice, historii.

5/ Rozwój uczuć, empatii.

6/ Książka uczy etyki – skłania do namysłu nad tym co słuszne, a co nie, co dobre a co złe.

7/ Książka to pomoc w rozumieniu siebie. Odkrywa, że są inni, podobnie myślący.

8/ Książka jest towarzyszem w samotności. Można ją zabrać gdziekolwiek.

9/ Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego.

10/ Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami.

 

......................................................................................