....................................................................................

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA
W KONTAKCIE Z OBCĄ OSOBĄ

1. Dziecko powinno być świadome, że należy zawsze posiadać pewien „margines braku zaufania” do osób nieznajomych i zachowywać ostrożność wobec osób, których nie zna.

2 .Warto wspólnie z naszą pociechą pracować nad umiejętnością rozróżniania osób dorosłych na: dorosłych – znajomych i dorosłych – nieznajomych. Zachęcam serdecznie rodziców do opracowania wspólnie z dzieckiem kilku definicji na temat: „Kto to jest osoba znajoma?” (czyli znajomy to ktoś, kto nas odwiedza w domu; pani nauczycielka, pani pielęgniarka w szkole itp.), a „kto to jest osoba nieznajoma?” (na przykład osoba, która mieszka w tym samym bloku, ale rodzice nigdy z nią nie rozmawiali itd.).

3. Najmłodszych trzeba uczyć, że nie można udać się z kimś obcym we wskazane przez niego miejsce z powodu: otrzymania słodyczy, wspólnego „poszukiwania” zaginionego pieska czy obejrzenia czegoś atrakcyjnego dla dziecka itp.

4 .Dbajmy o to, aby już w wieku szkolnym dziecko utrzymywało dystans ok. dwóch metrów wobec osób, których nie zna. Takie zachowanie to mądre zachowanie.

5. Nie wyposażajmy naszej pociechy w najnowszy telefon komórkowy o wysokiej wartości materialnej, aby nie zainteresował on potencjalnego agresora. Czy warto wkładać dziecku telefon komórkowy do szkoły? W naszej szkole jest zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć. Dziecko w razie nagłej potrzeby może zadzwonić do rodzica ze szkoły. Może lepiej wyposażyć je w skromny zegarek?

6. Uczmy dziecko następujących zasad:
-jeśli ktoś obcy zaprasza cię, abyś z nim udał / udała się w inne miejsce, to zastanów się:
a) czy kiedy tam pójdę, to rodzice będą wiedzieć gdzie jestem?
b) czy rodzice mi pomogą, jeśli będę potrzebował / potrzebowała pomocy?
c) czy będę mógł / mogła wyjść z tego miejsca, jeśli będę chciał / chciała?
-nie pokazuj obcym telefonu komórkowego,
-na zaczepki odpowiadaj głośno: „nie rozmawiam z obcymi”, „zostaw mnie w spokoju”,
-szukaj pomocy u konkretnej osoby, jeśli czujesz, że ktoś ma wobec ciebie złe zamiary,
-nie bój się krzyczeć, jeśli ktoś wbrew twojej woli zabiera cię siłą w nieznane miejsce.

7. Jako rodzice możemy zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych poprzez:
-dbanie, aby domofon w naszym bloku był zawsze czynny,
-nauczenie naszej pociechy, że do szkoły idzie bezpieczniejszą drogą, nawet jeśli jest dłuższa,
-częste rozmowy na powyższe tematy i uczenie bezpiecznych zasad postępowania.

Serdecznie zachęcam Państwa do częstych rozmów z dzieckiem na temat bezpiecznego zachowania, kiedy jest ono poza kontrolą rodzica czy nauczyciela i musi podejmować samodzielne decyzje. Mam nadzieję, że dzięki stosowaniu przez uczniów powyższych rad, uda się dzieciom uniknąć ryzykownych sytuacji.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku bezpiecznego zachowania

https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug

 

....................................................................................