Urząd Miejski w Będzinie
ul. 11 Listopada 20
42-500 Będzin

Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych:

Kinga Wesołowska-Bodzek – 32 267 91 81

Aleksandra Lipa – 32 267 92 45

Sebastian Jaskulski – 32 267 91 82

Wydział Oświaty:

Maria Czajkowska - 32 267 91 22

......................................................................................