Aktualności

 

 

...................................................................................

#OliwiaHylaChallenge

 

Przyjmujemy wyzwanie #OliwiaHylaChallenge

Nominujemy:

1. Szkoła Podstawowa nr 10 w Będzinie

2. Przedszkole Miejskie nr 13 w Będzinie

3. Szkoła Podstawowa nr 5 w Sosnowcu

...................................................................................

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w czasie zagrożenia epidemicznego w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie od 1 września 2020 roku (PDF, DOC)

 ***

Procedura organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie (PDF, DOC)

 ***

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia ucznia Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie (PDF, DOC)

 ***

Załącznik 1 – Zgoda na pomiar temperatury (PDF, DOC)

 ***

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia pracownika Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie (PDF, DOC)

 ***

Procedura postępowania w czasie wydawania posiłków w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie (PDF, DOC)

 ***

Procedura postępowania w czasie przyprowadzania/odbierania uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie (PDF, DOC)

 ***

Procedura postępowania celem utrzymania higieny, czystości, dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie (PDF, DOC)

....................................................................................

Korzystanie z posiłków na terenie szkoły

Dyrekcja prosi o zgłaszanie do wychowawcy klasy uczniów chętnych do korzystania z wyżywienia na terenie szkoły celem zorganizowania posiłków i ich wydawania zgodnie z reżimem sanitarnym. Przypominamy, że koszt obiadu dwudaniowego wynosi od października 4,00 zł. Osoby chcące skorzystać z obiadów powinny wnieść opłatę na szkolne konto do 10 każdego miesiąca. Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

 

...................................................................................