Szkoła Podstawowa nr 11

im. Władysława Broniewskiego w Będzinie

 

  "Adopcja na odległość"

 

Pomagamy w edukacji afrykańskim dzieciom

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie adoptowali 16 dzieci afrykańskich. Adopcja obejmuje dzieci szkoły podstawowej należące do parafii Rafaii w Republice Środkowo-afrykańskiej, która trwa 6 lat. Roczna kwota wpłacana na konto Sekretariatu Misyjnego w Katowicach wynosi 10Euro.Kazdy wpłacający otrzymuje adres i zdjęcie dziecka. Przerwanie opieki nad dzieckiem należy zgłosić w Sekretariacie Misyjnym
w Panewnikach. Bracia Franciszkanie wyjeżdżają na misje do Środkowej Afryki i opiekują się dziećmi afrykańskimi.

W szkole projektem „Adopcja na odległość” opiekuje się p. Iwona Tomczyk – Król i p. Anita Dziarmaga - Kwiecień.