50 lat Szkoły
Podstawowej nr 11

   

    30 listopada 2015r. Szkoła Podstawowa nr 11 w Będzinie obchodziła Jubileusz 50-lecia.
Uroczystość, na którą licznie przybyli zaproszeni goście, uczniowie, rodzice i całe grono pedago-giczne miało formę koncertu życzeń.

 

Jedenastka otrzymała z okazji swoich 50 urodzin wiele ciepłych słów i prezentów.


Na jubileuszowej scenie królowały piosenki, tańce, wiersze, które były specjalnymi dedy-kacjami dla Prezydenta Miasta Będzina, instytucji, nauczycieli poszczególnych przed-miotów, rodziców, a nawet zakochanych. W ten sposób  Jedenastka chciała podziękować za lata, które przeminęły w przemiłej atmosferze.

Ogromnym zaskoczeniem dla Dyrekcji Szkoły była finałowa piosenka w wykonaniu  nauczy-cieli. Była ona podziękowaniem za każdy dzień współpracy; wyrażała także nadzieję, że przyszłość będzie przynajmniej tak dobra, jak dotychczasowe wspólne dni.