ERASMUS+
 

Scenariusze lekcji

 

Konspekt - język polski

Konspekt - lekcja wychowawcza

Konspekt - lekcja wychowawcza

Konspekt - zajęcia zintegrowane II c

                  Program do konspektu

Konspekt - zajęcia zintegrowane II c

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PODSUMOWANIE PROJEKTU ERASMUS PLUS MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ, AKCJA KA1

TECHNOLOGIE MULTIMEDIALNE DROGĄ DO PRZYJAZNEJ EDUKACJI PRZYSZŁOŚCI

6 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 11 odbyła się uroczystość podsumowująca pracę w dwuletnim projekcie Erasmus plus.

Spotkanie rozpoczęto od odśpiewania Ody do radości.  Pani dyrektor wygłosiła słowo wstępne o projekcie  oraz przywitała zaproszonych gości, uczniów i nauczycieli  będzińskich szkół : SP1, SP8, SP10, MZS 2, MZS4, G1.

Następnie  przedstawiono prezentację multimedialną, dokumentującą kolejne etapy projektu, jego cele i założenia, osiągnięte rezultaty oraz wypracowane efekty oraz prezentację projektu w liczbach.

Nauczyciele uczestniczący w mobilnościach projektowych przedstawili wdrażanie dobrych praktyk. W pierwszym pokazie zaprezentowano nowe techniki multimedialne, poznane na  kursie w Cardiff oraz zaprezentowano efekty tych działań – filmiki uczniowskie,  w języku polskim i angielskim.

W drugim pokazie uczniowie z klas V i VI zagrali na żywo rozwiązując quiz, stworzony w aplikacji Kahoot  przez uczennicę klasy Vb Katarzynę Mokosę. Była ona zwyciężczynią szkolnego konkursu na najlepszy quiz w tej aplikacji, dotyczący wiadomości o naszych krajach partnerskich: Finlandii, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Quiz składał się z 30 pytań, trzyosobowe drużyny miały 20 sekund na odpowiedź. Konkurs zwyciężyła klasa 6b. Klasa Va  zaprezentowała taniec walijski oraz  nazwę miejscowości walijskiej, najdłuższą na świecie, która została odczytana  przez lektora walijskiego.

Kolejnym punktem uroczystości były prezentacje naszych krajów partnerskich oraz wystawy prac uczniowskich, dokumentów, ciekawostek przywiezionych z naszych zagranicznych podróży. Na zakończenie uczniowie wykonali piosenkę Happy w języku angielskim.  Zaproszone szkoły mogły obejrzeć przygotowane ekspozycje.

             

Zapraszamy do zapoznania się z dwiema prezentacjami podsumowującymi dwa lata pracy z projekcie:

* projekt w liczbach

* dwa lata pracy w projekcie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sprawozdania podsumowujące współpracę
ze szkołami partnerskimi

* dla szkoły w Finlandii

* dla szkoły w Portugalii

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ewaluacja projektu

    W maju 2017 r. dokonaliśmy ewaluacji naszego projektu konstruując cztery rodzaje ankiet skierowanych do:

- uczniów naszej szkoły,

- uczestników Rady Pedagogicznej,

- uczestników mobilności (kursy),

- uczestników mobilności (job-shadowing).

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportami podsumowującymi wyniki ewaluacji oraz z załączonymi ankietami.

* ankieta dla Rady Pedagogicznej,

* ankieta dla uczniów,

* ankieta dla uczestników mobilności (kursy),

* ankieta dla uczestników mobilności (job-shadowing)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Notatka ze szkolenia
z wykorzystaniem smartfonów
w ramach Erasmus+

W maju 2017 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli w ramach programu Erasmus+. Szkolenie dotyczyło nowinek technologicznych pomocnych w edukacji. Zajęcia prowadziła Anita Palimąka w ramach dzielenia się wiedzą i umiejętnościami po odbytym kursie IT dla nauczycieli w Cardiff w lutym 2017 r.

Każdy uczestnik zajęć obowiązkowo przyszedł zaopatrzony w smartofna lub tablet z aktualnym oprogramowaniem. Zajęcia zaczęły się od wprowadzenia ogólnych wiadomości na temat oprogramowania Android, możliwości poszerzenia pamięci oraz przenoszenia aplikacji na zainstalowaną kartę. Następnie uczestnicy poznali następujące programy:

- Smart wraz z Memory Games – to aplikacje, które pomagają ćwiczyć pamięć oraz koncentrację. Poprzez różnicowane ćwiczenia aktywizowane są różne obszary mózgu. Dzięki temu aplikacja pomocna jest w zajęciach indywidualnych z uczniem bądź na zajęciach rewalidacyjnych. Zaletą programu jest brak opłat za jego użytkowanie. Dodatkowo uczestnicy zapoznali się z odpłatnym odpowiednikiem „Memorando”.

- Thingilnk – aplikacja, dzięki której uczniowie z łatwy i ciekawy sposób zaprezentują produkty pracy projektowej. Zaletą programu jest możliwość umieszczania multimedialnych linków na wybranym obrazie. Mogą to być notatki stworzone przez uczniów, zdjęcia, nagrania audio i wideo oraz linki do wybranych stron lub baz danych. Dzięki tym możliwościom zastosowanie aplikacji będzie możliwe na każdym przedmiocie.

- Snapseed – to program graficzny przeznaczony do wykorzystania na sprzęcie z systemem Android. Korzystający z niego w prosty sposób mogą dostosować grafikę korzystając balansu bieli, winietowania, dostosowania jasności, zastosowania wybranych filtrów fotograficznych, umieszczenia tekstu wybierając jeden z zainstalowanych stylów graficznych. Ciekawym i innowacyjnym rozwiązaniem jest możliwość poszerzenia zdjęcia cyfrowo. Program pozwala na tworzenie grafiki, którą uczniowie mogą wykorzystać w pracy projektowej, pracy domowej, czy przygotowywaniu prezentacji.

- Arts & Culture – ciekawa aplikacja, której zadaniem jest udostępnianie gotowych baz danych związanych ze sztuką. Użytkownik w prosty sposób może odszukać dzieła wybranego artysty, wziąć udział w wirtualnym zwiedzaniu wskazanych muzeów, czy poszerzyć swoją wiedzę o wybranym stylu architektonicznym czy epoce historycznej. Program nie tylko przeznaczony jest dla historyków, ale również dla filologów czy nauczycieli przedmiotów artystycznych.

- McAfee – to program antywirusowy na darmowej licencji, który prócz podstawowych funkcji zabezpieczających sprzęt elektroniczny pozwala na jego zabezpieczenie przed kradzieżą, oczyszczenie dysku z niepotrzebnych plików, czy zwolnienia dostępnej pamięci RAM.

Spotkanie zakończyło się dyskusją uczestników na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa w sieci związanego nie tylko z procesem nauczania – wykorzystanie stron przez uczniów oraz różnych aplikacji – ale również w życiu codziennym ze szczególnym naciskiem na bankowość internetową.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konkurs na Quiz o krajach partnerskich 

            Dnia 4 maja komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców szkolnego konkursu na najciekawszy quiz o krajach partnerskich, w ramach projektu Erasmus plus. Quiz należało wykonać wykorzystując aplikację kahoot. Musiał składać się z co najmniej 10 pytań, miał dotyczyć Finlandii, Portugalii i UK. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV- VI . Swoje prace konkursowe zaczęli wykonywać na zajęciach z informatyki i mogli dokończyć w domu. Spośród najciekawszych konkursów, jury wytypowało 4 prace. Pierwsze miejsce zajęły 3 quizy wymyślone przez uczennicę klasy Vb Katarzynę Mokosę. Quizy te będą uczestniczyć w uroczystości zakończenia projektu Erasmus plus w naszej szkole. Wytypowane zespoły z klas szóstych będą na żywo rywalizowały rozwiązując te quizy na oczach przybyłych na imprezę gości. II miejsce przyznano Piotrowi Przyłuckiemu z klasy VB a trzecie miejsce otrzymał quiz Pauliny Pytlik z klasy VB. Wyróżnienie przypadło w udziale uczniowi klasy VIB Dawidowi Migasowi. Jego kahoot dotyczył wiadomości o projekcie oraz ciekawostek o krajach partnerskich. Dziękujemy za zainteresowanie i ciekawe pomysły. Organizatorki konkursu mają nadzieję, że aplikacje poznane na kursach w ramach projektu Erasmusa na stałe zagoszczą na naszych zajęciach z różnych przedmiotów urozmaicając je i inspirując do pogłębiania wiedzy. Dnia 15 maja pani dyrektor wręczyła laureatom konkursu pamiątkowe dyplomy.

Uczniowie odbierają dyplomy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prezentacja o Porto

26 kwietnia w czasie spotkania Rady Pedagogicznej jedna z uczestniczek  mobilności job-shadowing w portugalskim Porto omówiła pobyt w szkole. Na koniec wywiązała się dyskusja dotycząca metod nauczania stosowanych w zagranicznych szkołach. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji.

Nauczycielka opowiada o wizycie w Porto

LINK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sprawozdanie z pobytu w Porto

Realizację kolejnego zadania w ramach projektu Erasmus plus, rozpoczęliśmy na kilkanaście tygodni przed planowanym wyjazdem do Portugalii. Komisja rekrutacyjna ustaliła uczestników wyjazdu, zespół do spraw organizacyjnych zakupił bilety samolotowe, dokonał rezerwacji pokoju w hotelu oraz zakupił ubezpieczenie na czas wyjazdu dla dwójki nauczycielek: nauczyciela historii p. Anity Palimąki oraz nauczycielka przyrody p. Aldony Kaczmarskiej. Wyjazd trwał od 26 marca do 1 kwietnia 2017 r. Miesiąc przed wyjazdem koordynatorki ustaliły ze szkołą goszczącą harmonogram pobytu, podpisano także dokument uzgodniony między szkołą wysyłającą i przyjmującą dotyczący szczegółowych kompetencji, jakie uczestniczki wyjazdu zdobędą w trakcie mobilności oraz po jej zakończeniu.

Podróż do Porto obyła się bez niespodzianek i zbędnych komplikacji, choć była długa i trochę męcząca. Najpierw samochodem na lotnisko w Katowicach Pyrzowicach, potem lot do Frankfurtu, następnie kolejny lot do Porto, stamtąd metrem do centrum, a następnie pieszo do hotelu.

W poniedziałek rano udałyśmy się do naszej gościnnej szkoły Lycée Français International de Porto. Jest to szkoła francuska wchodząca w skład 494 francuskich szkół międzynarodowych rozsianych po całym świecie. Jedna znajduje się również w Warszawie.  Do szkoły uczęszczają uczniowie różnych narodowości. W 60% są to Portugalczycy, w 30% Francuzi, pozostałe 10% stanowią uczniowie innych narodowości. Językiem wykładowym jest język francuski, ale nauczyciele, jak i uczniowie bardzo dobrze posługują się również językiem angielskim. Po szkole, w skład której wchodzi 5 oddzielnych budynków, za zgodą dyrektora oprowadzili nas dwaj uczniowie z najstarszej klasy przygotowujący się do końcowych egzaminów.

Na cały tydzień pobytu zostałyśmy przydzielone do szkoły średniej, gdyż uczniowie w wieku 11-15 lat chodzą już do szkoły średniej. Lekcje zaczynają się o 8:35 i każda bez wyjątku trwa 55 minut. Ostatnia lekcja (tj. siódma) kończy się o 16:50. Przerwy są krótkie bo 5 minutowe. Wyjątkiem jest przerwa obiadowa, która trwa godzinę. Na stołówce zawsze do wyboru jest danie wegetariańskie, ponadto uczniowie obowiązkowo dostają pokrojone owoce lub jogurt. Do picia nie dostają nic innego jak chłodną wodę.

Każda klasa ma klamkę tylko od wewnątrz, tak więc aby na lekcji wejść do środka należy pukać i czekać, aż ktoś otworzy, albo posiadać elektroniczny klucz (tylko w przypadku nauczycieli). Klasy wyposażone podobnie jak u nas z tą różnicą, że w klasach są tablice multimedialne i rzutniki. Ciekawostką są ściany z betonu bez tynku. Wyjaśniono nam, że była przebudowa sal, ale dlaczego nie zostały pomalowane nie wiadomo.  Klasy liczą do 23 uczniów. W czasie nauki w szkole uczniowie nie płacą za żadne pomoce, które otrzymują w szkole, również podręczniki z których korzystają zakupuje szkoła z czesnego, które wynosi ok. 500 euro miesięcznie.

W ciągu tygodnia obserwowałyśmy lekcje historii oraz biologii, czasem byłyśmy zapraszane na lekcje fizyki oraz geografii, która w ich szkole połączona jest z wiedzą o społeczeństwie. W większości nauczyciele nie używają podręczników, wiąże się to z francuską reformą edukacji, w czasie której wydawnictwa nie przygotowały wymaganych podręczników.

W szkole nie ma osobnej pracowni historycznej, zatem to nauczyciele przychodzą do klasy. Najczęściej korzystano z materiałów przygotowanych przez nauczyciela, z map i wykresów dostępnych na stronach internetowych. Omawiane lekcje dotyczyły przede wszystkim okresu po II wojnie światowej, w szczególności podziału Berlina. Często poruszane były problemy demograficzne. Starsze klasy omawiały migracje ludności w obrębie Ameryki Północnej i Południowej związanej z rozwojem gospodarczym poszczególnych regionów. Na niektórych lekcjach uczniowie prezentowali zadane wcześniej prace domowe w postaci prezentacji multimedialnych oraz referatów. Każda z prac była szczegółowo omawiana przez prowadzącego nauczyciela.

Lekcje biologii zawsze odbywały się w bardzo dobrze wyposażonym laboratorium. W czasie lekcji uczniowie kroili kwiatki, by następnie opisać jego budowę po wcześniejszej obserwacji pod mikroskopem. Młodsze klasy poznawały proces fotosyntezy. Odbyły się również zajęcia praktyczne w postaci czyszczenia lokalnego oczka wodnego oraz pomiaru zanieczyszczenia wody specjalnymi urządzeniami. Za zaplecze biologiczno-chemiczne odpowiada specjalnie do tego zatrudniony technik, którego zadaniem jest również przygotowanie pracowni do zajęć. Tak więc w czasie naszego pobytu przygotowywał mikroskopy, skalpele, szpikulce, lupy, mikroskopy i inne narzędzia niezbędne uczniom, by na koniec je posprzątać. Dodatkowo, jeśli w czasie lekcji wykonywane były doświadczenia, technik wcześniej przygotowywał specjalne mieszaniny. Zadaniem nauczyciela było przeprowadzenie lekcji oraz zaprezentowanie ćwiczeń.

W czasie tygodnia pobytu w szkole w Porto poznałyśmy specyfikę pracy nauczycieli w tamtejszej szkole. Większość z nich, mimo iż pracuje w szkole francuskiej, zatrudniona jest na pełnym etacie portugalskim, który wynosi 22 godziny lekcyjne w tygodniu. Nauczyciele po każdej lekcji są zobowiązani do ewaluacji, gdzie opisują czego każdy z uczniów się nauczył i w jakim stopniu. Informacje te służą do podsumowania każdego działu – w postaci tabeli i wykresów. Każdy nauczyciel ma również elektroniczny podręcznik, z którego w razie potrzeby korzystał. Ponadto w wyniku reformy na każdą lekcję zmuszeni są tworzyć własne materiały, które każdego dnia drukują i kserują uczniom.

       Po zajęciach w szkole miałyśmy czas na zwiedzanie pięknie położonego nad oceanem Porto. Umożliwiła nam to bardzo dobrze zorganizowana komunikacja, gdzie przesiadki z autobusu na metro nie stanowią żadnego problemu. Dzięki temu w krótkim czasie udało nam się przejechać większą część miasta. Szkoła goszcząca zorganizowała nam w środę po lekcjach wycieczkę do Fatimy, gdzie miałyśmy okazję zwiedzić sanktuarium upamiętniające wydarzenia z okresu I wojny światowej.

Pełne wrażeń, nowych kontaktów, wyposażone w podstawową, praktyczną wiedzę o francuskim i portugalskim systemie szkolnictwa oraz sposobach finansowania szkół wróciłyśmy do Polski.  Udało nam się podpatrzyć kilka przydatnych ćwiczeń i metod pracy, które w prosty sposób będzie można przenieść na grunt naszej szkoły.

Uczestniczki wyjazdu w Porto Lekcja fizykiObserwacje przez mikroskop Doświadczenie z różą na lekcji biologiiLekcja biologii

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prezentacja z kursu w Cardiff

22 marca podczas spotkania Rady Pedagogicznej, jedna z nauczycielek uczestniczących w kursu w Cardiff przedstawiła sprawozdanie z pobytu wraz z prezentacją multimedialną. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.

Nauczycielka prezentuje sprawozdanie z kursu Strona tytułowa prezentacji

LINK do prezentacji

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sprawozdanie z kursu w Cardiff

       W dniach 19-26 lutego 2017 r. trzy nauczycielki naszej szkoły: historii, j. angielskiego i matematyki udały się do stolicy Walii – Cardiff, aby uczestniczyć w zaawansowanym kursie IT dla nauczycieli różnych przedmiotów. Celem kursu było przybliżenie problemu zastosowania technologii w procesie edukacji oraz zaprezentowanie użytecznych do tego celu programów i aplikacji. Zakwaterowanie i wyżywienie zostało zorganizowane przez International Study Programmes w host families. Wszystkie trzy mieszkałyśmy przy Parku Wiktorii w Cardiff, a naszą gospodynią była Sandra Jones. Codziennie dojeżdżałyśmy autobusem do St. Michael’s Centre, gdzie odbywały się nasze zajęcia. Warto dodać, iż budynek ten mieści również anglikańskie seminarium duchowne. W kursie uczestniczyło 14 nauczycieli, z czego aż 4 z Polski.

       Pierwszego dnia zajęcia prowadzone były m.in. przez naszą opiekunkę. Miały one na celu poznanie i zintegrowanie grupy, jak również przekazanie najważniejszych informacji organizacyjnych, również tych związanych z zakwaterowaniem. Po krótkiej przerwie wzięliśmy udział w wykładzie lokalnego historyka Davida Evansa. W przejrzysty i prosty do zrozumienia sposób (szczególnie dla osób, które nie posługiwały się biegle j. angielskim) opowiedział nam historię Walii, przedstawił również najważniejsze rzeczy związane z tradycją, jak symbol żonkila i dzień św. Dawida, czy ich tradycyjne ciasta (które sam dla nas upiekł). Poznaliśmy też walijski systemu edukacji i współczesne problemy Walii, co było wstępem do mającej odbyć się po zajęciach wycieczki. Zaraz po skończeniu lekcji udaliśmy się całą grupą do części portowej Cardiff Bay, gdzie najdobitniej historia splata się z teraźniejszością. Wspólnie z naszą opiekunką i akredytowanym przewodnikiem zwiedzaliśmy National Welsh Assembly (senat Walii) oraz dawną siedzibę władz Pierhead Building, gdzie obejrzeliśmy film na temat historii tego obiektu wraz z przylegającymi do niego dokami. Nasz dzień na tym się nie skończył, bowiem wieczorem czekało nas spotkanie z męskim chórem Welsh Male Voice Choir, który specjalnie dla nas wykonał kilka utworów.

Pozostałe dni od wtorku do piątku wyglądały bardzo podobnie. Zajęcia zaczynaliśmy o godzinie 9:00, a kończyliśmy ok 16:15. Prócz krótkich przerw na kawę była jedna dłuższa – obiadowa. Niestety pogoda nie sprzyjała spacerom. W czasie zajęć posługiwaliśmy się każdym możliwym sprzętem, którym dysponowaliśmy: od komputerów po tablety i smartfony. Przydatne były także aparaty fotograficzne. Za każdym razem prowadząca dzieliła nas na grupy starając się, by wymieszać przedstawicieli różnych narodowości. Wśród umiejętności zdobytych, bądź poszerzonych w czasie trwania kursu znalazły się tworzenie platformy służącej do wymiany prac projektowych (od zdjęć, przez audio, video, animację itp.). Każdy z nas zobowiązany był założyć konto, na którym każdego dnia umieszczał wykonane przez siebie prace. I tak u każdego znalazły się animacje gif wykonane w czasie zajęć, krótka wypowiedź o edukacji w formie pliku wideo, linki do stworzonych na zajęciach testów i quizów, multimedialne zdjęcia będące jednocześnie linkami do wybranych plików oraz prezentacja pokazująca proces postrzegania świata na przestrzeni wieków. Tworzyliśmy również mapy myśli, fiszki, pojedyncze slajdy, czy linie czasu. W czasie kursu nie zabrakło czasu na posługiwanie się, udostępnianie i pracy w grupach na dokumentach Google.

Ostatni dzień – sobota – poświęcony był na wybrane wycieczki. Jedna z nich prowadziła do St. Fagans – największego w Walii muzeum historycznego na świeżym powietrzu. Można też było zwiedzić zamek, zajmujący centralną część Cardiff, czy pawilon poświęconego serialowi BBC „Doctor Who”. Nie zabrakło czasu także na zakup pamiątek i uroczystą kolację w rodzinach goszczących.

W niedzielę rano nauczycielki zostały odwiezione na lotnisko, skąd dwoma samolotami doleciały do Krakowa. Kurs obfitował w wiele ciekawych i interesujących zagadnień. Obserwacje dobrych praktyk oraz nauka wykorzystania nowych aplikacji multimedialnych zaobfituje w poprawę sposobu uczenia się i nauczania w naszej szkole. Zastosowanie zdobytej wiedzy uatrakcyjni proces lekcyjny, a uczniów zachęci do głębszego w nim udziału.

Wspólne zdjęcie z gospodynią Przygotowanie do wykonania ćwiczeniaTworzenie scenografii do filmu Przygotowywanie wideoprezentacjiZwiedzanie Cardiff

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konkurs o Muminkach

    16 lutego 2017 roku odbyło się posiedzenie komisji, która wytypowała najlepsze prace wysłane na konkurs na najciekawsze zakończenie opowiadania o Muminkach. Członkowie komisji zdecydowali, że pierwsze miejsce  należy się uczennicy klasy IV b Wiktorii Grzelak, Patryk Witos – uczeń klasy VI b wymyślił bardzo ciekawe zakończenie, które zajęło drugie miejsce. Laureatem trzeciego miejsca został Michał Nowak z klasy IV a, a czwarte miejsce zajął uczeń z klasy V b Rafał Kaczyński. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych uczniów oraz rodziców do pobrania i przeczytania nagrodzonych prac.

I miejsce - link

II miejsce - link

III miejsce - link

IV miejsce - link

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dzień Muminka

Dnia 10 stycznia 2017 roku obchodziliśmy w klasach 1-3 DZIEŃ MUMINKA w ramach projektu europejskiego  TECHNIKI MULTIMEDIALNE DROGĄ DO PRZYJAZNEJ EDUKACJI PRZYSZŁOŚCI. Klasy zerowe wykonały prace plastyczne różnymi technikami. Szkolny Dzień Muminka poprzedzony został zajęciami, podczas których nasi uczniowie słuchali opowiadań z życia Muminków oraz oglądali filmy na ten temat. We wtorek dzieci przyszły przebrane za postaci z popularnej bajki fińskiej pisarki Tove Jansson. Najpopularniejszy okazał się Muminek, ale nie brakło też Małych Mi, Mamuś Muminka, Włóczykijów a nawet Buki. Część dzieci przyniosła piękne, własnoręcznie wykonane ilustracje przygód Muminka w koszulkach z ulubionym bohaterem oraz własnymi książeczkami, maskotkami i gadżetami. Prawdziwą fanką rodziny Muminków okazała się Amelia Pietrzak z klasy IIb, która zjawiła się w szkole z pełną torbą Muminkowych trofeów. Jury konkursowe wybrało 4 osoby spośród najciekawiej przebranych uczniów, przyznając im dyplomy oraz drobne upominki i słodycze.

I miejsce za piękny strój Małej Mi otrzymała Amelia Wcisło z klasy Ia.

II miejsce za sugestywny ubiór Włóczykija otrzymał Patryk Jakubiec z klasy IIIc

III miejsce zasłużenie za duży wkład pracy i kreatywność otrzymał klasy Adam Zaskórski z IIc.

IV miejsce przyznano uczennicy z klasy IIc Julii Ślusarskiej za bardzo pomysłowy strój Buki.

Dzieci miały dobrą zabawę, rodzice na pewno mnóstwo pracy, a organizatorki imprezy mają nadzieję, że zainteresowanie tą piękną bajką wzrośnie i wiele dzieci sięgnie po książeczki z Muminkowej serii z własnej chęci i z przyjemnością zgłębi śmieszne przygody tych uroczych trolli.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Podsumowanie pracy w projekcie Erasmus Plus

8 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie podsumowujące pracę w europejskim projekcie Erasmus Plus „Technologie multimedialne drogą do przyjaznej edukacji przyszłości” przygotowane i poprowadzone przez koordynatorki projektu. Na spotkanie przybyli zaproszeni nauczyciele razem z uczniami z pobliskich szkół. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji projektu, omówienia jego celów i założeń. Następnie przedstawiciele poszczególnych klas zaprezentowali gościom najważniejsze informacje i ciekawostki związane z Finlandią, Portugalią, Walią i Wielką Brytanią. W ramach prezentacji uczniowie zaprezentowali taniec walijski i zaśpiewali piosenki w języku angielskim. W drugiej części spotkania goście poznali najbardziej znane zabytki z partnerskich państw, by następnie ułożyć je z puzzli. Na zakończenie Pani Dyrektor wręczyła dyplomy uczniom naszej szkoły za udział w konkursach na flagę Wielkiej Brytanii oraz na komiks „Z życia rodziny królewskiej”. Wszyscy goście dostali małe upominki oraz kalendarz naszego szkolnego projektu na rok 2017. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac uczniowskich i zebrane materiały w ramach szkolnego kącika Erasmus Plus.

Linki:

- taniec walijski

- Little snowflake

- Piosenka o dniach tygodnia

Przygotowane stanowiska z pracami uczniów Początek prezentacjiZaproszeni goście Uczniowie prezentują najdłuższą walijską nazwę miejscowościPani dyrektor wręcza uczniom dyplomy za udział w konkursach

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kalendarz SP11 na rok 2017

    W ramach realizowanego szkolnego projektu Erasmus Plus powstał szkolny kalendarz na rok 2017. Zachęcamy Państwa do pobrania publikacji z poniżej zamieszczonego linku: 

KALENDARZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prezentacja z wyjazdu do Finlandii
w ramach Projektu Erasmus+

    16 listopada nauczyciele biorący udział w mobilności job shadowing do szkoły w fińskim Kuusankoski zdali relację ze swojego pobytu. Spotkanie miało miejsce w czasie spotkania rady pedagogicznej. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prezentacji.

Nauczyciele przedstawiają prezentację multimedialną

Prezentacja z pobytu w Finlandii - link

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sprawozdanie z pobytu w Finlandii
w ramach  akcji job – shadowing
w dniach 6-12 listopada 2016

    Kolejne zadanie w ramach realizacji projektu Erasmus Plus rozpoczęliśmy od zebrania komisji rekrutacyjnej, która ustaliła nauczycieli biorących udział w akcji job-shadowing. Zostały zakupione bilety lotnicze, zarezerwowano pokój w hotelu, wykupiono ubezpieczenia dla dwóch osób wyjeżdżających do Finlandii: p. Agnieszki Szaran wicedyrektora i p. Anity Palimąki nauczycielki historii. Przed wyjazdem ustalono harmonogram pobytu, podpisano także dokument, uzgodniony między szkołą wysyłającą i przyjmującą, dotyczący szczegółowych kompetencji, jakie uczestniczki wyjazdu zdobędą w trakcie mobilności oraz po jej zakończeniu. Wypełniono dokumenty  wymagane  do wyjazdu i Europass. Podróż do Finlandii  choć długa i trochę męcząca odbyła się bez trudności. Uczestniczki odbyły przejazd samochodem na lotnisko do Krakowa, następnie samolotem do Monachium, potem do Helsinek. Z Helsinek pociągiem udały się do  Kouvoli, aby samochodem naszej fińskiej przyjaciółki dotrzeć do miejsca docelowego - Kuusankoski.

    W poniedziałek rozpoczęła się obserwacja pracy w partnerskiej szkole. Szkoła Podstawowa prowadzi oprócz   klas ogólnych także klasy z niepełnosprawnymi wychowankami. Uczniowie mają różne dysfunkcje takie jak: problemy z poruszaniem, autyzm, niedosłuch, dysfunkcje intelektualne  i inne. Były dzieci, które poruszają się na wózku, nie mówią, posługują się językiem migowym lub za pomocą piktogramów. Każdy uczeń ma opracowany indywidualny tok  kształcenia. Zespół nauczycieli i specjalistów (pedagoga, psychologa, lekarza, pielęgniarki) opracowuje, indywidualny tok kształcenia  zatwierdzony przez rodziców lub prawnych opiekunów. Klasy liczą maksymalnie 8 uczniów, mają jednego nauczyciela oraz 3-4 asystentów. Sale lekcyjne posiadają bogate wyposażenie  w  nowoczesny sprzęt multimedialny, meble dostosowane do potrzeb dzieci, pomoce dydaktyczne i wszystkie niezbędne materiały. Dużą rolę odgrywają zajęcia poświęcone codziennym   czynnościom  takim jak: przygotowanie posiłku, sprzątanie i inne prace domowe. W szkole wszyscy są objęci bezpłatnym posiłkiem w porze obiadowej. Przerwy spędzają na boisku szkolnym  niezależnie od pogody. Szkoła posiada windę, usprawnienia dla osób niepełnosprawnych. Asystenci pomagają uczniom we wszystkich czynnościach w czasie przerw, na stołówce i na zajęciach.

    Drugą szkołą, do której zostałyśmy zaproszone, była szkoła gimnazjalna, uczęszczają do niej nastolatki w wieku 12-16 lat. W szkole utworzono specjalną klasę dla uczniów pochodzących z Bliskiego Wschodu. Uczniowie z problemami dydaktycznymi, intelektualnymi mają indywidualny tok kształcenia, i niemal własnego asystenta na każdych zajęciach. Pracują 2 nauczycielki nauczania specjalnego, które prowadzą zajęcia z uczniami dysfunkcyjnymi. Klasy liczą do 8 osób. Młodzież wykonuje  wiele prac ręcznych: szycie, robienie na drutach, wykonywanie czynności porządkowych, przygotowania posiłków, obróbki drewna, metalu i tym podobne. Szkoła posiada  wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne sale do zajęć: chemii, fizyki, muzyki, prac ręcznych. Podręczniki, ćwiczenia i wszystkie potrzebne materiały do nauki uczniowie otrzymują za darmo. W Kouvoli mogłyśmy odwiedzić szkołę podstawową ogólną z klasami dla dzieci autystycznych. Szkoła jest jedyną szkołą w całej Finlandii w całości zbudowaną z drewna dębowego. Sprzęt, umeblowanie, zaprojektowane wnętrza  oraz otoczenie wprawiają w zachwyt, szkoda tylko, że w Polsce nie możemy mieć takiej szkoły. Mogłyśmy również zobaczyć szkołę przy szpitalu dla dzieci mających zaburzenia osobowości. Nauczycielki przedstawiły nam specyfikę pracy z tymi uczniami.

    Poczynione obserwacje  i rozmowy z dyrektorami szkół, nauczycielami pozwoliły nam poznać system szkolnictwa fińskiego, metody pracy nauczycieli . Wróciłyśmy do Polski bogate w obserwacje poczynione w partnerskich szkołach, które pozwolą nam przemyśleć naszą organizację niektórych zajęć, pracy  i wdrożyć nowe pomysły inspirowane pobytem w Finlandii.

Wspólne zdjęcie uczestniczek wyjazdu Obserwacja zajęćUczniowie wykonują budki dla ptaków Uczniowie pokazują prace wykonane na lekcjiKlasa w fińskiej szkole przyszpitalnej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rozstrzygnięcie konkursów w ramach programu Erasmus Plus

    26 października nastąpiło rozstrzygnięcie dwóch konkursów ogłoszonych w ramach szkolnego projektu Erasmus Plus.

    Klasy I-III wykonywały dowolną techniką flagę brytyjską. Spośród złożonych prac jury nagrodziło:

Laureaci konkursu na flagę:

I miejsce – Patrycja Kowalska 3b

II miejsce – Kacper Kotowicz 2c

III miejsce – Natalia Gierka 2a

Ponadto komisja wyróżniła prace: Zuzanny Starek 2b, Damiana Cieśniarskiego 2b, Dominika Gwiazday 2b, Mai Siemiątkowskiej 2b.

Natomiast klasom IV-Vi ogłoszono konkurs na komiks "Z życia rodziny królewskiej".

Laureacji konkursu na komiks:

I miejsce – Katarzyna Mokosa, Martyna Nawalany, Maria Witkowska z klasy Vb,

II miejsce – Michał i Tomasz Nowak z klasy IVa

III miejsce – Maciej Figura z klasy IVb

Ponadto komisja wyróżniła prace: Jakuba Stawickiego i Rafała Kaczyńskiego Vb, Filipa Stasiaka IVb, Oliwii Majeranek z Va.

Wszystkie nagrodzone prace można obejrzeć na profilu projektowym pod zamieszczonymi linkami:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prezentacja dla uczniów o Portsmouth

    12 października odbyło się spotkanie uczniów klas III-VI, na którym zapoznali się z ostatnim wyjazdem w ramach programu Erasmus Plus. Był to wyjazd na kurs języka angielskiego do Portsmouth. Uczniowie poznali przebieg kursu, obejrzeli zdjęcia i posłuchali opowiadania o Anglii. Spotkanie przygotowały koordynatorki projektu.

Uczniowie siedzą i oglądają prezentację

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Informacja o projekcie Erasmus+
na stronie Miasta Będzin

    Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją zamieszczoną na stronie Miasta Będzin o naszym szkolnym projekcie Erasmus+ "Technologie multimedialne drogą do przyjaznej edukacji przyszłości".

Link

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Informacja na stronie Kanał 99
o szkolnym projekcie

    Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją zamieszczoną na stronie Kanał 99 o naszym szkolnym projekcie Erasmus+ "Technologie multimedialne drogą do przyjaznej edukacji przyszłości".

Link

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Erasmus+ edukacja szkolna KA1"

    21 września koordynatorki naszego szkolnego projektu uczestniczyły w konferencji "Erasmus+ edukacja szkolna KA1", na której przedstawiły zebranym założenia i formy realizacji naszego szkolnego projektu. Konferencja była zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Katowicach i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Zebrani nauczyciele oglądają prezentację wniosków do projektu Erasmus plus

Prezentacja o szkolnym projekcie Erasmus Plus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Podsumowanie wakacyjnego wyjazdu
do Portsmouth

    14 września jedna z nauczycielek uczestniczących w wakacyjnym kursie języka angielskiego w angielskim Portsmouth zaprezentowała nauczycielom zebranym na spotkaniu Rady Pedagogicznej sprawozdanie z wyjazdu. Omówiła m.in. cele, rezultaty jak również poszczególne dni pobytu. Następnie tą samą prezentację obejrzeli rodzice przybyli na zebrania.

Pierwsza strona prezentacji multimedialnej z brytyjską flagą i tytułem projektu Erasmus Plus  Nauczyciele zgromadzeni w pokoju nauczycielskim oglądają prezentację multimedialną

Prezentacja o Portsmouth

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PODSUMOWANIE

UDZIAŁU W KRUSIE JĘZYKOWYM

 

    W dniach 31 lipca - 12 sierpnia 2016 roku cztery nauczycielki z naszej szkoły uczestniczyły w kursie języka angielskiego, zorganizowanego przez International Study Programmes w Portsmouth w UK. Kurs był kolejnym zadaniem realizowanego projektu w ramach programu Erasmus plus- mobilność szkolnej kadry edukacyjnej. Podczas prawie dwutygodniowego pobytu nauczycielki zostały zapoznane z systemem oświaty w UK, odbyły 3 wycieczki krajoznawczo- edukacyjne (w tym jedną finansowaną przez ISP), przeszły bardzo ciekawie zorganizowany i przygotowany cykl zajęć mających na celu doskonalenie umiejętności konwersacji i porozumiewania się w języku angielskim, a także mieszkając w tak zwanych host families, miały codzienną okazję do zadawania pytań Brytyjczykom. Te domowe konwersacje były czasami częścią zadania domowego, które należało odrobić. W kursie uczestniczyli nauczyciele różnych specjalności z całej Europy. Były dwie Węgierki, kilka Włoszek, Hiszpanek, Słowaczka, Niemka i aż dziewięć Polek. Wśród przedmiotów, które uczyły można było znaleźć: matematykę, biologię, chemię, wychowanie fizyczne, historię, muzykę, język hiszpański, a także język angielski. Taki duży rozrzut był bardzo inspirujący podczas rozmów o różnych aspektach uczenia, warunkach szkolnych, systemach edukacji, sposobie prowadzenia lekcji oraz wielu innych. Podczas przerw, wycieczek i spotkań popołudniowych wiele było okazji, by używać języka angielskiego w różnych sytuacjach dnia codziennego. Zajęcia były prowadzone w dwóch grupach, a wykładowcy zamieniali się między sobą. David starał się w bardzo zabawny rysunkowo- obrazowy sposób przybliżyć nam angielskie idiomy, phrasal verbs, a także ciekawe kolokacje. Drugi wykładowca- Michael położył nacisk na konwersacje, mówienie, opowiadanie oraz  na wszystkie dostępne metody, zmuszające do mówienia. Zajęcia były prowadzone na wysokim europejskim poziomie i zakończyły się testem sprawdzającym, który wszystkie uczestniczki zdały z wynikiem pozytywnym. Na zakończenie kursu wypełniono ankietę ewaluacyjną, która w przyszłości pomoże organizacji ISP na polepszenie i unowocześnienie zajęć. Znajomości zawarte na kursie mogą zaowocować w przyszłości kolejnymi, ciekawymi projektami. Uczestniczki kursu z naszej szkoły powróciły zadowolone do swoich domów i rodzin z głowami pełnymi nowych słów i zwrotów oraz sercami pełnymi wrażeń i wspomnień.

Punkt widokowy Emirates Spinnaker Tower Ruiny Old SarumOpowiadanie o rysunku Zdjęcie grupowe
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PODSUMOWANIE I ROKU

 PROJEKTU ERASMUS +

     6 czerwca odbyło się podsumowanie rocznej pracy w projekcie ” Technologie multimedialne drogą do przyjaznej edukacji przyszłości” realizowanego w ramach programu europejskiego Erasmus+. W podsumowaniu udział wzięły klasy III-VI.
    Rozpoczęliśmy od zaprezentowania krajów, z którymi współpracujemy. Klasy IV przedstawiły Portugalię, klasy V Walię, a klasy VI Finlandię. Wszyscy uczestnicy spotkania usłyszeli hymny państw, flagę, stroje narodowe, oraz ogólne informacje związane z wybranym państwem.
    W dalszej części spotkania koordynatorki szkolnego projektu: p. Mirosława Sabała-Podgórska i p. Anita Palimąka w krótkiej prezentacji podsumowały rok pracy. Omówiły cele i założenia projektu, przedstawiły działania, które od czerwca 2015 r. odbyły się w ramach projektu oraz krótko powiedziały o przewidywanych rezultatach, gdyż przed nami jeszcze jeden rok pracy w projekcie.
    Ostatnią częścią spotkania był konkurs wiedz o projekcie szkolnym dla klas V-VI, który poprowadziła p. Mirosława Sabała-Podgórska. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością podjętych działań w projekcie, jak również posiadać ogólną wiedzę o państwach z którymi współpracujemy.


I miejsce: klasa VIa, 
II miejsce: klasa Va
III miejsce: klasa Vb

    Na zakończenie pani dyrektor Jadwiga Janusz-Sender wręczyła pamiątkowe dyplomy zwycięzcom i serdecznie podziękowała wszystkim tym, którzy mieli swój wkład w realizację projektu w naszej szkole.
    Całemu spotkaniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów oraz tablice poświęcone krajom partnerskim.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Podsumowanie projektu

"Erasmus+"

        Zbliża się podsumowanie pierwszego roku projektu "Technologie multimedialne drogą do przyjaznej edukacji przyszłości". W związku z tym na korytarzu szkolnym na II piętrze wyeksponowano tablice poświęcone trzem wyjazdom szkoleniowym nauczycieli do Walii, Portugalii i Finlandii. Prosimy uczniów o wnikliwe zapoznanie się z tymi tablicami.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Erasmus+ "Szkoły w Finlandii"

    Dnia 18 maja 2016 roku podczas rady szkoleniowej, jedna z uczestniczek wyjazdu do Fin-landii Pani Mirosława Sabała - Podgórska przedstawiła prezentację multimedialną zaty-tułowaną "Szkoły w Finlandii".

PREZENTACJA "SZKOŁY W FINLANDII"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przygotowania do kolejnego kursu

    Wielkimi krokami zbliżają się wakcje, a wraza z nimi kolejny kurs szkoleniowy. Tym razem czworo nauczycieli z naszej szkoły pojedzie do brytyjskiego Portsmouth na kurs języka angielskiego w terminie 31.07-12.08.

Więcej informacji o mieście Portsmouth na stronie:

http://www.visitportsmouth.co.uk/things-to-do/searchresults?sr=1&cat=portsallattractions&poly=6173

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rozstrzygnięcie konkursu

"Krajobrazy Finlandii"

     22 kwietnia b.r. komisja konkursowa, spośród blisko 30 złożonych prac, wyłoniła laureatów konkursu "Krajobrazy Finlandii". Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszy-stkim uczestnikom dziękujemy i zachęcamy do udziału w następnych konkursach. Poniżej zamieszczamy listę nagrodzonych osób wraz z galerią zwycięskich prac.

Oddział przedszkolny:
I miejsce – Konrad Bucki 
II miejsce – Ada Pachura

III miejsce – Eliza Zawada

Klasy I-III:
I miejsce – Wiktoria Mularczyk IIb
II miejsce – Maja Pacholec IIa
III miejsce – Kacper Terka IIIa i Maja Chabrzyk Ic

Klasy IV-VI:
I miejsce – Krystian Kosmała VIa
II miejsce – Ewelina Czyż VIa
III miejsce – Sylwia Majka VIb i Patryk Pachura VIb

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sprawozdanie z akcji job – shadowing w Finlandii w dniach 10- 16 kwietnia 2016

Realizację kolejnego zadania w ramach projektu Erasmus plus, rozpoczęliśmy na kilkanaście tygodni przed planowanym wyjazdem do Finlandii. Komisja rekrutacyjna ustaliła uczestników wyjazdu, zespół do spraw organizacyjnych zakupił bilety samolotowe, dokonał rezerwacji pokoju w hotelu oraz zakupił ubezpieczenie na czas wyjazdu dla dwójki nauczycielek: pani dyrektor Jadwigi Janusz–Sender oraz nauczycielki języka angielskiego pani Mirosławy Sabały-Podgórskiej. Miesiąc przed wyjazdem koordynatorki ustaliły ze szkołą goszczącą harmonogram pobytu, podpisano także dokument, uzgodniony między szkołą wysyłającą i przyjmującą, dotyczący szczegółowych kompetencji, jakie uczestniczki wyjazdu zdobędą w trakcie mobilności oraz po jej zakończeniu. Wypełniono dokumenty Europass oraz inne, niezbędne rachunki, które należało zabrać ze sobą. Społeczność szkolna poznała Finlandię (poprzez jej historię i krajobraz, sposób życia, a szczególnie system edukacji) za pośre-dnictwem prezentacji multimedialnej, wykonanej przez panią Julię Danell oraz panią Monikę Grzywną-Wołoszyn. Ogłoszono także konkurs plastyczny, zatytułowany „Krajobrazy Finlandii”, którego rozstrzygnięcie zaplanowano na 22 kwietnia.

Podróż do Finlandii obyła się bez niespodzianek i zbędnych komplikacji, choć była długa i trochę męcząca. Najpierw samochodem na lotnisko w Katowicach Pyrzowicach, potem lot do Frankfurtu, następnie do Helsinek, pociągiem z jedną przesiadką do Kouvoli, a następnie samochodem naszej fińskiej przyjaciółki do Kuusankoski, miejsca docelowego.

W poniedziałek rano udałyśmy się do naszej gościnnej szkoły podstawowej, która prowadzi, oprócz klas ogólnych także klasy z niepełno-sprawnymi wychowankami. Uczniowie mają problemy z nauką oraz liczne problemy fizyczne, niektóre dzieci poruszają się na wózku, część z nich w ogóle nie mówi,  porozumiewając się z otoczeniem za pomocą języka migowego lub obrazkowego. Takie klasy liczą maksymalnie 8 uczniów, mają jednego nauczyciela oraz 3-4 asystentów. Każdy uczeń ma opracowany indywidualny tok kształcenia, utworzony w zespole nauczycieli i specjalistów (pedagoga, psychologa, lekarza, pielęgniarki), zatwierdzony przez rodziców lub prawnych opiekunów. Wszystkie klasy są doskonale wyposażone w wszelki możliwy sprzęt audiowizualny, bezpłatne pomoce naukowe, materiały uczniowskie, podręczniki, ćwiczeniówki itp. Uczniowie dostają także bezpłatny posiłek w porze lunchu. Duży nacisk we wszystkich wizytowanych przez nas szkołach kładzie się na praktyczne umiejętności dzieci, w tym niepełnosprawnych. Dzieci uczą się obrabiać drewno, metal, uczą się gotować i przygotowywać posiłki, wykonywać prace domowe: sprzątanie, pranie, prasowanie itp. W świetnie wyposażonych pracowniach uczą się i bawią zarazem, współpracując w zespołach. Wszędzie towarzyszą im asystenci.

Szkoła posiada windę, specjalny wózek elektryczny i łóżko do odpoczynku dla jednej uczennicy, która ma kłopoty z chodzeniem. Po lekcjach uczniowie mogą uczyć się tańca regionalnego, gotować, grać na instrumentach muzycznych, odrabiać zadania domowe itp.

Drugą szkołą, do której zostałyśmy zaproszone, była szkoła gimnazjalna, do której uczęszczają nastolatki w wieku 12-16 lat. Budynek mający około 30 lat z zewnątrz dość zaniedbany, ale wewnątrz wyposażony wyśmienicie stoi na skraju pięknego sosnowego lasu. W tej szkole są zatrudnione 2 nauczycielki nauczania specjalnego, które prowadzą zajęcia z uczniami mającymi kłopoty dydaktyczne i emocjonalne. Uczniowie mają indywidualny tok kształcenia, 8-osobowe klasy i niemal jednego asystenta na każe dziecko specjalnej troski. W szkole tej utworzono także klasę dla dzieci uchodźców z Afryki i Iraku. Rodzice tej młodzieży czekają na pozwolenia pracy lub uzyskanie statusu uchodźcy. Młodzież uczy się języka fińskiego około 3-4 godzin dziennie. Wszystkie podręczniki i pomoce naukowe oraz wyżywienie mają za darmo. Dzięki uprzejmości władz oświatowych w Kouvoli mogłyśmy także odwiedzić szkołę podstawową ogólną z klasami dla dzieci autystycznych w Kouvoli. Szkoła, oddana do użytku 2 lata temu, jest jedyną szkolą w całej Finlandii w całości zbudowaną z drewna dębowego. Sprzęt, umeblowanie, zaprojektowanie wnętrz oraz otoczenia szkoły budzą zachwyt, ale i zazdrość. Pełne wrażeń, nowych kontaktów, wyposażone w podstawową, praktyczną wiedzę o fińskim systemie szkolnictwa oraz sposobach finansowania szkół wróciłyśmy do Polski.  Na pewno udało nam się podpatrzyć coś przydatnego w naszej rzeczywistości, co będzie można przenieść na grunt naszej szkoły.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Krajobraz Finlandii" - konkurs plastyczny

       Dyrekcja naszej szkoły ogłosiła konkurs plastyczny "Krajobraz Finlandii". Jest on skierowany do uczniów szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego. Prace należy oddać wychowawcom do 21 kwietnia. Następnego dnia nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prezentacja o Finlandii

     Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o Finlandii. Została ona przygotowana z myślą o trwającej wizycie dwójki nauczycieli w Kuusankoski. Najpierw prezentację obejrzeli nauczyciele w zespołach przedmiotowych, następnie zapoznali z nią uczniów w swoich klasach.

PREZENTACJA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konkurs na eletroniczną
"Pocztówkę z Cardiff"

    4 kwietnia jury konkursowe wybrało najlepsze prace w konkursie na pocztówkę z Cardiff. W większości prace te były wykonywane w trakcie lekcji informatyki.

I miejsce – Sergiusz Koszyk Vb

II miejsce – Paweł Kubica VIb

III miejsce – Roksana Rokicka Vb

WYRÓŻNIENIA - Filip Stasiak IIIb, Miłosz Celejewski VIa, Kacper Karolczyk VIa, Krystian Kosmała VIa, Maciej Ledecki VIa.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszy-stkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wręczenie nagród

     6 kwietnia odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu na pocztówkę z Cardiff. Pani Dyrektor pogratulowała uczniom pracy i podziękowała za udział. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Podsumowanie pobytu w Cardiff

    16 marca odbyło się spotkanie Grona Pedagogicznego poświęcone realizacji szkolnego programu Erasmus Plus. Dodatkowo uczestniczki kursu w Cardiff przedstawiły zgromadzonym sprawozdanie i zdjęcia ze swojego pobytu.

SPRAWOZDANIE Z POBYTU W CARDIFF

PREZENTACJA Z POBYTU W CARDIFF

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Akcja job – shadowing w Portugalii

    W związku akcją job – shadowing w Portugalii nauczycielka języka angielskiego pani Mirosława Sabała-Podgórska zainspirowana obserwacją wielu lekcji stworzyła konspekty, które mogą być wykorzystane w pracy naszej szkoły.

Have you booked the tickets?
What are you doing?
Friends
At Silvia’s house
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Szkolna promocja miasta Porto

    W ramach podsumowania pierwszej wizyty nauczycieli naszej szkoły w portugalskim Porto na korytarzu naszej szkoły pojawiły się gazetki pokazujące piękno tego miasta oraz krótkie informacje o projekcie Erasmus+.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Prezentacja o Cardiff

    27 stycznia, podczas spotkania rady pedagogicznej, nauczyciele naszej szkoły zapoznali się z tradycjami, kulturą oraz historią miasta Cardiff. Prezentację przygotowała pani Justyna Ziętek-Smoczyńska. Prezentacja została przygotowana w ramach przygotowania trójki nauczycieli do wyjazdu na kurs doskonalący IT. Kurs organizuje International Study Programmes w Walii.

PREZENTACJA O CARDIFF

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konkurs podsumowujący

wizytę w Portugalii

     W związku z realizacją projektu „Technologie multimedialne drogą do przyjaznej eduka-cji przyszłości” w ramach europejskiego programu Erasmus Plus, został ogłoszony konkurs na najciekawszy album o Portugalii dla klas III - VI. Prace mogą być wykonane w różnych formach, np. przewodnika, czy informatora turystycznego. Każda klasa biorąca udział w konkursie powinna oddać 3 prace w terminie do 11 lutego 2016 r. Dnia następnego nastąpi ogłoszenie wyników.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strona Szkolnego Projektu Erasmus+

    Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej strony inernetowej poświęconej realizacji szkolnego projektu "Technologie multimedialne drogą do przyjaznej edukacji przyszłości" w ramach programu Erasmus Plus. Strona dostępna jest pod adresem:

http://www.sp11bedzinerasmusplus.republika.pl/

Oprócz strony powstał również profil naszego projektu na portalu społecznościowym Facebook:

https://www.facebook.com/Technologie-multimedialne-drog%C4%85-do-przyjaznej-edukacji-przysz%C5%82o%C5%9Bci-969505823109005/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przedstawienie prezentacji

    Dwie nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie odbyły wizytę edukacyjną, zwaną „job shadowing” w zaprzyjaźnionej szkole w Porto w Por-tugalii w dniach 23-27 listopada 2015 roku. Była to zaplanowana wizyta w ramach projektu akcji Erasmus plus, zatytułowanego „Techniki multime-dialne drogą do przyjaznej edukacji przyszłości”. Uczestniczki wyjazdu zapoznały społeczność szkolną oraz rodziców i przyjaciół szkoły z pracą szkoły portugalskiej za pośrednictwem prezentacji multi-medialnej, stworzonej specjalnie na potrzeby tej prelekcji. W prezentacji zostały wykorzystane zdjęcia wykonane w szkole portugalskiej oraz w mie-ście Porto. Nauczycielki zwróciły uwagę publiczności na podobieństwa obu szkół oraz na wyraźne różnice, które mogą zostać wykorzystane w pracy naszej szkoły jako innowacja oraz wartość dodana, która została zdobyta podczas wizyty.

PREZENTACJA DLA RODZICÓW PORTO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wizyta w szkole partnerskiej

    W ramach realizacji kolejnego zadania projektu Erasmus+ zatytułowanego: ,,Techniki multimedialne drogą do przyjaznej edukacji przyszłości’’, dniach od 23 do 27 listopada 2015r. wicedyrektor szkoły i nau-czyciel języka angielskiego odbyli wizytę w szkole partnerskiej w Porto w Portugalii. Podczas pobytu zapoznano się z organizacją pracy szkoły, obserwo-wano zajęcia w różnych grupach wiekowych.
    Szkoła liczy 800 uczniów od 3 do 18 lat, podzielona jest na oddziały zgodne z wiekiem, które zajmują oddzielne budynki. Zajęcia trwają 60 minut, nauczyciele zmieniają się w poszczególnych klasach. Nie ma wychowawców, starsi uczniowie oceniani są w skali stopniowej od 1-5 w  tym, że 1 jest oceną najlepszą, a 5 najsłabszą, w młodszych klasach jest ocena opisowa. Ogólne spotkania z rodzicami odbywają się 2 razy w roku, indywidualnie są w ramach konsultacji. Szkoła jest otwarta na poznawanie kultury, sztuki  podczas zajęć w teatrze, muzeach, na koncertach.  Pracownie wyposażone są  w nowoczesny sprzęt multimedialny: tablice inter-aktywne, rzutniki, komputery. Sale, w których odbywają się zajęcia  biologii, fizyki, chemii mają nowoczesne miejsca do pracy zaopatrzone w zlewo-zmywak, podłączenie do prądu, komputer.  Szkoła posiada bogatą  bibliotekę z centrum multi-medialnym. Uczniowie i nauczyciele korzystają ze stołówki szkolnej, która przygotowuje 2 daniowe obiady.
    Pracownicy szkoły, chętnie dzielili się informacjami, wymieniano opinie, porównywano pracę w obu szkołach. Uczniowie zapoznali się z naszą szkołą oglądając przygotowaną prezentację.
    Po powrocie do Będzina przedstawiono prezentację na temat szkoły goszczącej i miasta Porto.

PREZENTACJA Z POBYTU W PORTUGALII

PREZENTACJA O BĘDZINIE POKAZANA W PORTO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Erasmus+ "Logo"

1 czerwca 2015 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Technologie multimedialne drogą do przyjaznej edukacji przyszłości” w ramach programu Erasmus+. Naszym pierwszym działaniem było przeprowadzenie konkursu na logo projektu w dniach od 1 do 19 czerwca 2015 r.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas I – VI. Do konkursu zgłoszono 20 prac. W trakcie oceny jury zwracało szczególną uwagę na samodzielność wykonania, oryginalny pomysł, walory artystyczne a zwłaszcza zgodność pracy z tematem. Zgłoszone prace były bogate w treść, szczegóły i kolory. Odznaczały się dużymi walorami artystycznymi, co świadczy o rozwijaniu postawy twórczej oraz dobrej znajomości obsługi programu graficznego MS Paint wychowanków szkoły.

Zwyciężczynią konkursu została Dominika Mitka z klasy VIb.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Erasmus+ w naszej szkole

     1 czerwca 2015 roku Szkoła Podstawowa nr 11 rozpoczęła realizację projektu „Technologie multimedialne drogą do przyjaznej edukacji przyszłości” w ramach programu Erasmus+, KA 1 Mobilność Kadry edukacji szkolnej.

Pierwszym działaniem podjętym przez nauczycieli naszej szkoły jest udział  w kursie języka angielskiego, który odbywa się na terenie naszej szkoły. Nauczyciele podzieleni na dwie grupy językowe realizują kurs metodą Callana. Zajęcia odbywają się w godzinach popołu-dniowych: grupa początkująca w poniedziałki, średnio-zaawansowana w środy. Kurs zakończy się wydaniem odpowiedniego zaświadczenia, które zostanie ujęte w Europass-ie każdego uczestnika.

Obecnie dwójka nauczycieli przygotowuje się do pierwszej wizyty studyjnej w portugalskiej miejscowości Porto, która odbędzie się w dniach 15-21 listopada. Dlatego 21 października w ramach spotkania Rady Pedagogicznej wszyscy nauczyciele zostali zapoznani z podstawowymi informacjami o Portugalii oraz obowiązującym tam systemem edukacyjnym.

PREZENTACJA O PORTUGALII

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Program „Erasmus+”

          Projekt, którego realizację rozpoczęliśmy 1 czerwca 2015 roku, a zakończymy 31 maja 2017 roku nosi tytuł: „Technologie multimedialne drogą do przyjaznej edukacji przyszłości”. Jest to projekt finansownay przez Unię Europejską w ramach akcji Erasmus+, KA 1 Mobilność Kadry edukacji szkolnej. Nasz projekt został bardzo wysoko oceniony, otrzymaliśmy 93 punkty na 100 możliwych. Nasza szkoła od lat uczestniczy w projektach międzynarodowej współpracy szkół. Nauczyciele kształcą się również za granicą w kursach indywidualnych. Obecny projekt pozwoli nam na poszerzenie znajomości języków obcych, ułatwi posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, poszerzy świa-domość kulturową, pogłębi kompetencje interpersonalne i  obywatelskie, wyćwiczy umiejętność uczenia się i nauczania zwłaszcza wychowawców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Do projektu zaprosiliśmy integracyjną szkołę fińską. Poprzez obserwację sposobu organizacji szkoły oraz wyposażenie i dostosowania sal edukacyjnych do różnego typu niepełnospraw-ności, poznanie planu lekcji oraz rodzajów zajęć dodatkowych i obowiązkowych dla uczniów pragniemy skorzystać z fińskich doświadczeń i rozwiązań. Drugim obszarem, który pragniemy poprawić jest znajomość języków obcych wśród nauczycieli w stopniu komunikatywnym.

 Kolejną szkołą, którą zaprosiliśmy do współpracy jest szkoła lingwistyczna z Porto, w Portugalii, która kształci swoich uczniów w 3 językach: portugalskim, francuskim i angielskim. Placówka ta odnosi sukcesy w innowacyjnym nauczaniu języków nowożytnych. Ponadto wszyscy nau-czyciele znają język angielski przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Udział w wizytach studyjnych w tej szkole umożliwi naszym nauczycielom poznanie innowacyjnych, a zarazem skutecznych metod nauczania przedmiotów lingwistycznych oraz zapoznanie się z kulturą, obyczajami i tradycjami Portugalii. Uczestnicy wyjazdów studyjnych poznają również system organizacyjny szkoły.

 

      Zaplanowaliśmy trzy wyjazdy szkoleniowe do Anglii dla nauczycieli różnych specjalności. Dzięki tym kursom członkowie programu będą mogli poznać nowe techniki i metody nauczania, nauczyć się bądź udoskonalić język angielski, a także pogłębić wiedzę z dziedziny informatyki i pracy z dzieckiem wymagającym specjalnej troski. Zdobyte doświadczenia będą miały wpływ na efektywność pracy z dziećmi, a co za tym idzie, wyższy, lepszy poziom edukacji uczniów SP 11.

Pierwszym punktem naszych działań będzie uczestnictwo w kursach językowych w Polsce. Duża grupa nauczycieli zostanie skierowana przez dyrektora na kurs podstawowy i średnioza-awansowany języka angielskiego. Następnie odbędą się po dwie wizyty studyjne do Finlandii – Kuusankoski i Portugalii – Porto, zaplanowane na 2 lata trwania projektu, a także 3 wyjazdy szkoleniowe na kursy doskonalące do Anglii.

           Mamy nadzieję, że zrealizowanie projektu zaowocuje podniesieniem wymiaru europejskiego naszej szkoły, poszerzy świadomość interkul-turową uczniów i pracowników, spowoduje wykorzystanie dobrych praktyk, stosowanych w szkołach europejskich do unowocześnienia pracy i zarządzania naszą placówką. Zdobyte doświadczenie oraz nowa wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane do uatrakcyjnienia procesu nauczania i uczenia się oraz korzystanie ze światowych zasobów multimedialnych (bazy pomocy dydaktycznej do pracy z dziećmi). Nowe kontakty umożliwią nam prowadzenie projektów edukacyjnych w przyszłości. W rezultacie kadra nauczycielska będzie w większym zakresie wykorzystywała możliwości takich platform jak e-Twinning do współpracy europejskiej z nauczy-cielami innych krajów. Wszystkie wypracowane scenariusze, pomoce oraz materiały dydaktyczne będą służyły poprzez kolejne lata w naszej placówce. Natomiast spotkania i imprezy upo-wszechniające projekt przyczynią się do zwiększenia świadomości społeczności lokal-nej o konieczności rozwoju szkół i innych placówek edukacyjnych w duchu europejskim.